ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

Het federaal ambt – recht op deconnectie voor federale ambtenaren.

04/01/22. Het koninklijk besluit van 2 december 2021 dat het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 wijzigt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van maandag 3 januari 2022. Hiermee worden de principes van deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen reglementair verankerd.

Lees verder Fedweb.be

←   Terug