ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

Het federaal ambt – verhoging vergoeding en aanpassingen regeling telewerk/satellietwerk.

22/04/22. Het koninklijk besluit van 10 april 2022 dat diverse bepalingen rond telewerk en satellietwerk voor de federale overheid wijzigt, is op 20 april 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees verder Fedweb.be

←   Terug