ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

Het federaal ambt – Ziekte zonder attest van 2 naar 3 dagen.

21/10/22. Het Koninklijk besluit van 18 september 2022 dat het koninklijk besluit van 19 november 1998 (verlofbesluit voor federale personeelsleden) rond het ziektebriefje wijzigt, is op 19 oktober 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees verder Bosa.be

←   Terug