ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De website van Para-Bru van ACOD-CGSP wordt verondersteld de Europese wetgeving inzake de bescherming van de privésfeer van de burgers te respecteren en aldus ook de algemene verordening van de gegevensbescherming (AVG).

Verzameling persoonsgegevens

De verzamelde persoongegevens zijn deze die voortvloeien uit de daden gesteld binnen het kader van het lidmaatschap.
Onder daden verstaat men de handelingen die rechtstreeks en actief gebeuren via electronische weg op het web of via ondertekening van het papieren formulier en die bestemd zijn voor onze vakbondsorganisatie, ABVV-FGTB en haar diensten, haar centrale ACOD-CGSP en haar sector ParaBru.

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen eveneens vergaard worden via het electronisch formulier en via de interactie tussen u en onze site.

Formulieren en interactie

Uw persoonlijke inlichtingen worden verzameld door middel van formulieren, te weten :

 • Contactformulier

Wij gebruiken de verzamelde inlichtingen eveneens voor volgende doeleinden :

 • Doorsturen van informatie en beantwoorden van uw vragen

Recht van bezwaar en van terugtrekking

Wij verbinden ons tot een recht van bezwaar en van terugtrekking inzake uw persoonsgegevens.

Het recht van bezwaar geeft de mogelijkheid aan de internetgebruikers om het gebruik van hun persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (vermeld bij de inzameling) te weigeren.

Het recht van terugtrekking geeft de mogelijkheid aan de internetgebruikers om te vragen dat hun persoonsgegevens niet vermeld worden, bijvoorbeeld op een distributielijst

Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren :

 • Per briefwisseling : ACOD- CGSP ParaBru – Emile Jacqmainlaan 20, 4de verd., 1000 Brussel
 • Via e-mail : pool.bru@cgspacod.be
 • Telefonisch : 02 226 13 24
 • Op onze website : http://www.parabru.be/contact

Toegangsrecht

Wij verbinden ons tot een toegangsrecht en een recht op correctie, waarbij de betrokken personen hun eigen inlichtingen kunnen raadplegen, wijzigen en zelfs schrappen.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren :

 • Per briefwisseling : ACOD- CGSP ParaBru – Emile Jacqmainlaan 20, 4de verd., 1000 Brussel
 • Via e-mail : pool.bru@cgspacod.be
 • Telefonisch : 02 226 13 24
 • Op onze website : http://www.parabru.be/contact

Veiligheid

De verzamelde persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard.
De personeelsleden en de personen die in onze opdracht werken, zijn verplicht tot geheimhouding.

Teneinde de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren, kunnen wij ons beroepen op volgende maatregelen :

 • Beheer van toegangsrechten – gemachtigd persoon
 • Back-up systeem