ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

Het Team

ACOD ParaBru

De sector ParaBru van de ACOD groepeert alle aangeslotenen van de agenstchappen, kassen, centra, fondsen, instituten, bureaus, instellingen… die samen de Brusselse “parastatalen” vormen (zie luik Instellingen).

Contact met het secretariaat van de sector ACOD ParaBru :

Emile Jacqmainlaan 20 – 4de verdieping
1000 Brussel
Tel. 02 226 13 24
rokaya.salmi@cgspacod.be

Het team ACOD ParaBru

Het secretariaat en het permanent team

Voorzitter : Luc Masure
Tel. 02 507 73 45
lm@plan.be
Vice-Voorzitter : Christ De Loor
Tel. 02 529 32 06
christ.deloor@sfpd.fgov.be
Algemeen Secretaris : Christian Grootjans
Tel. 02 226 13 81
christian.grootjans@cgspacod.be

Het permanent team

ACOD Team

Violaine Deneys, vaste gemachtigde
Tel. 02 226 13 82
violaine.deneys@cgspacod.be
Pascale Vallois, vaste gemachtigde
Tel. 02 226 13 83
pascale.vallois@cgspacod.be
Ann Goethals, vaste afgevaardigde
Tel. 02 226 13 85
ann.goethals@acodcgsp.be
Didier Van Der Borght, vaste gemachtigde
Tel. 02 226 13 84
didier.vanderborght@cgspacod.be
Didier Forys, vaste afgevaardigde
Tél. 02 226 13 86
didier.forys@cgspacod.be

(Voor meer info : zie luik Instellingen)

Het uitvoerend comité en de interne technische comités

Het uitvoerend comité

Guillaume Jacomet (Actiris), Patrick Bastin (HVW), Amélie Beckers (GHMB), Ariane Boitel (RSZ), Nicole Cansse (RSZ), Olivier Cornelis (ULB), Saskia Demia (RIZIV), Jean-Pierre Cornet (RIZIV), David Cullus (HZIV), Violaine Deneys (vaste gemachtigde), Caroline Dubuisson (FOD VS), Didier Forys (vaste afgevaardigde), Ann Goethals (vaste afgevaardigde), Christian Grootjans (Algemeen Secretaris), Mathieu Lagneau (FEDRIS), Christine Lambert (FPD), Luc Masure (FPB – Voorzitter), Pascale Speltinckx (NBN), Pascale Vallois (vaste gemachtigde), Didier Van Der Borght (vaste gemachtigde), Sebastian Vanhooren (RVA), Hinde Youssouf (WBI)

Het technisch comité van de federale instellingen binnen de sociale zekerheid

Voorzitter : Sebastian Vanhooren
Vice-Voorzitter : David Cullus
Secretaris FR : Catherine Haubruge
Secretaris NL : Dirk De Ganck

Het technische comité van de federale instellingen buiten de sociale zekerheid

Voorzitter : Carine Verbestel

Het technisch comité van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de taalcommissies

Voorzitter : Amélie Beckers

Het technische comité van de instellingen van “la Fédération Wallonie-Bruxelles”

Voorzitter : Hinde Youssouf

Vrouwencommissie

De Vrouwencommissie groepeert de vrouwelijke afgevaardigden binnen de sector en buigt zich over de vrouwenproblematiek.

Ondersteuning en link met Algemeen Secretaris en permanent team : Ann Goethals

Jongerencommissie

De Jongerencommissie groepeert de ‘jonge’ (< 35 jaar) afgevaardigden binnen de sector en buigt zich over de jongerenproblematiek

Ondersteuning en link met Algemeen Secretaris en permanent team : Ann Goethals

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep is samengesteld uit de afgevaardigdebn van de interne sectorcomités.
Ze heeft als missie de website te ontwikkelen en op langere temijn, het discussieplatform te zijn van de afgevaardigden binnen de sector.

Coördinatie : David Cullus
Ondersteuning en link met Algemeen Secretaris en permanent team : Didier Forys

Syndicale Vorming

De syndicale vorming heeft als doel de afgevaardigden richtlijnen en hulpmiddelen te verschaffen bij het uitoefenen van hun mandaat.

Coördinatie Nederlandstalige opleidingen : Ann Goethals
Coördinatie Franstalige opleidingen : Didier Forys