ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

Het Team

ACOD ParaBru

De sector ParaBru van de ACOD groepeert alle aangesloten leden van de agentschappen, kassen, centra, fondsen, instituten, bureaus, instellingen… die samen de Brusselse “parastatalen” vormen (zie luik Instellingen).

Contact met het secretariaat van de sector ACOD ParaBru :

Emile Jacqmainlaan 20 – 4de verdieping
1000 Brussel
Tel. 02 226 13 24
rokaya.salmi@cgspacod.be

Het team ACOD ParaBru

Het secretariaat en het permanent team

Voorzitter : Sebastian Vanhooren
Tel. 02 515 43 80
sebastian.vanhooren@rva.be
Vice-Voorzitter : Olivier Cornelis
Tel. 02 650 60 18
olivier.cornelis@ulb.ac.be
Algemeen secretaris : Pascale Vallois
Tel. 02 226 13 83
pascale.vallois@cgspacod.be
Algemeen secretaris : Violaine Deneys
Tel. 02 226 13 82
violaine.deneys@cgspacod.be

Het permanent team


Van links naar rechts : Patrick, Henk, Violaine, Pascale, Myriam en Didier

Myriam Ghayati, vaste afgevaardigde
Tél. 02 226 13 87
myriam.ghayati@cgspacod.be
Patrick Giebens, vaste afgevaardigde
Tel. 02 226 13 85
patrick.giebens@cgspacod.be
Henk Termote, vaste afgevaardigde
Tél. 02 226 13 86
henk.termote@cgspacod.be
Didier Van Der Borght, vaste gemachtigde
Tel. 02 226 13 84
didier.vanderborght@cgspacod.be

(Voor meer info : zie luik Instellingen)

Het uitvoerend comité en de interne technische comités

Het uitvoerend comité

Guillaume Jacomet (Actiris), Patrick Bastin (HVW), Ariane Boitel (RSZ), Olivier Cornelis (ULB – Vice-Voorzitter), Saskia Demia (RIZIV), Jean-Pierre Cornet (RIZIV), David Cullus (HZIV), Violaine Deneys (Algemeen secretaris), Christine Lambert (FPD), Pascale Vallois (Algemeen secretaris), Didier Van Der Borght (vaste gemachtigde), Sebastian Vanhooren (RVA), Hinde Youssouf (WBI), Serge Dhont (FPD), Serge De Rijck (RVA), Carine Verbestel (FAVV), Frédéric Bernier (FANC), Payam Rezapour (FEDASIL), Halima Amrani (AWEX), Serguei Bessonov (ONE), Line Delcoigne (Haven Brussel), Mohamed Nayt Taib (Leefmilieu Brussel), Patrick Giebens (vaste afgevaardigde), Rosalie Kibassa Maliba (Bxl-Formation), Mourad Kourdoussi (IRISCARE), Buka Monali (HUB Brussel), Chaker Tahri (Parking Brussel), Gracy Vermeiren (RVA), Luc Masure (Gepensioneerdencommissie), Cédric Charlier (FAVV), Myriam Ghayati (vaste afgevaardigde), Francesca Fragapane (ULB), Jonathan Chavalier (Actiris), Cédric Antal (Jongerencommissie), Henk Termote (vaste afgevaardigde).

Het technisch comité van de federale instellingen binnen de sociale zekerheid

Voorzitter : Ariane Boitel
Vice-Voorzitter : Johan Souffriau
Secretaris FR : Catherine Haubruge
Secretaris NL : Saskia Demia

Het technische comité van de federale instellingen buiten de sociale zekerheid

Voorzitter : Carine Verbestel
Vice-Voorzitter : Anne-Charlotte Mohymont

Het technisch comité van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de taalcommissies

Voorzitter :
Vice-Voorzitters : Guillaume Jacomet-Jonathan Chevalier

Het technische comité van de instellingen van “la Fédération Wallonie-Bruxelles”

Voorzitter : Olivier Cornelis

Vrouwencommissie

De Vrouwencommissie groepeert de vrouwelijke afgevaardigden binnen de sector en buigt zich over de vrouwenproblematiek.

Ondersteuning en link met de Algemeen secretarissen en het permanent team : Violaine Deneys

Jongerencommissie

De Jongerencommissie groepeert de ‘jonge’ (< 35 jaar) militanten en binnen de sector en buigt zich over de jongerenproblematiek.

Ondersteuning en link met de Algemeen secretarissen en het permanent team : Myriam Ghayati

Gepensioneerdencommissie

De Gepensioneerdencommissie groepeert de gepensioneerde leden binnen de sector en buigt zich over de gepensioneerdenproblematiek.

Ondersteuning en link met de Algemeen secretarissen en het permanent team : Didier Van der Borght

Syndicale Vorming

De syndicale vorming heeft als doel de afgevaardigden richtlijnen en hulpmiddelen te verschaffen bij het uitoefenen van hun mandaat.

Coördinatie Nederlandstalige opleidingen : Patrick Giebens
Coördinatie Franstalige opleidingen : Didier Van der Borght