ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

Het Team

ACOD ParaBru

De sector ParaBru van de ACOD groepeert alle aangesloten leden van de agentschappen, kassen, centra, fondsen, instituten, bureaus, instellingen… die samen de Brusselse “parastatalen” vormen (zie luik Instellingen).

Contact met het secretariaat van de sector ACOD ParaBru :

Emile Jacqmainlaan 20 – 4de verdieping
1000 Brussel
Tel. 02 226 13 24
rokaya.salmi@cgspacod.be

Het team ACOD ParaBru

Het secretariaat en het permanent team

Voorzitter : Sebastian Vanhooren
Tel. 02 515 43 80
sebastian.vanhooren@rva.be
Vice-Voorzitter : Olivier Cornelis
Tel. 02 650 60 18
olivier.cornelis@ulb.ac.be
Gewestelijk secretaris : Pascale Vallois
Tel. 02 226 13 83
pascale.vallois@cgspacod.be
Gewestelijk secretaris : Violaine Deneys
Tel. 02 226 13 82
violaine.deneys@cgspacod.be

Het permanent team


Van links naar rechts : Ivan, Patrick, Didier Forys, Violaine, Didier VDB, Pascale

Ivan Verschueren, vaste afgevaardigde
Tél. 02 226 13 87
ivan.verschueren@cgspacod.be
Patrick Giebens, vaste afgevaardigde
Tel. 02 226 13 85
patrick.giebens@cgspacod.be
Didier Forys, vaste afgevaardigde
Tél. 02 226 13 86
didier.forys@cgspacod.be
Didier Van Der Borght, vaste gemachtigde
Tel. 02 226 13 84
didier.vanderborght@cgspacod.be

(Voor meer info : zie luik Instellingen)

Het uitvoerend comité en de interne technische comités

Het uitvoerend comité

Guillaume Jacomet (Actiris), Patrick Bastin (HVW), Ariane Boitel (RSZ), Olivier Cornelis (ULB – Vice-Voorzitter), Saskia Demia (RIZIV), Jean-Pierre Cornet (RIZIV), David Cullus (HZIV), Violaine Deneys (Gewestelijk secretaris), Didier Forys (vaste afgevaardigde), Christine Lambert (FPD), Pascale Vallois (Gewestelijk secretaris), Didier Van Der Borght (vaste gemachtigde), Sebastian Vanhooren (RVA), Hinde Youssouf (WBI), Serge Dhont (FPD), Olivier Creten (RJV), Serge De Rijck (RVA), Carine Verbestel (FAVV), Frédéric Bernier (FANC), Payam Rezapour (FEDASIL), Halima Amrani (AWEX), Serguei Bessonov (ONE), Line Delcoigne (Haven Brussel), Mohamed Nayt Taib (Leefmilieu Brussel), Patrick Giebens (vaste afgevaardigde), Rosalie Kibassa Maliba (Bxl-Formation), Mourad Kourdoussi (IRISCARE), Buka Monali (HUB Brussel), Veronica Pezzuti (Perspective), Chaker Tahri (Parking Brussel), Nathalie Laus (RIZIV), Gracy Vermeiren (RVA), Luc Masure (Gepensioneerdencommissie), Cédric Charlier (FAVV), Myriam Ghayati (Iriscare).

Het technisch comité van de federale instellingen binnen de sociale zekerheid

Voorzitter : David Cullus
Vice-Voorzitter : Jan Van De Walle
Secretaris FR : Catherine Haubruge
Secretaris NL : Dirk De Ganck

Het technische comité van de federale instellingen buiten de sociale zekerheid

Voorzitter : Carine Verbestel
Vice-Voorzitter : Anne-Charlotte Mohymont

Het technisch comité van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de taalcommissies

Voorzitter : Myriam Ghayati
Vice-Voorzitters : Guillaume Jacomet-Jonathan Chevalier

Het technische comité van de instellingen van “la Fédération Wallonie-Bruxelles”

Voorzitter : Hinde Youssouf

Vrouwencommissie

De Vrouwencommissie groepeert de vrouwelijke afgevaardigden binnen de sector en buigt zich over de vrouwenproblematiek.

Ondersteuning en link met de Gewestelijke secretarissen en het permanent team : Violaine Deneys

Jongerencommissie

De Jongerencommissie groepeert de ‘jonge’ (< 35 jaar) militanten en binnen de sector en buigt zich over de jongerenproblematiek.

Ondersteuning en link met de Gewestelijke secretarissen en het permanent team : Ivan Verschueren

Gepensioneerdencommissie

De Gepensioneerdencommissie groepeert de gepensioneerde leden binnen de sector en buigt zich over de gepensioneerdenproblematiek.

Ondersteuning en link met de Gewestelijke secretarissen en het permanent team : Didier Van der Borght

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep is samengesteld uit de afgevaardigdebn van de interne sectorcomités.
Ze heeft als missie de website te ontwikkelen en op langere temijn, het discussieplatform te zijn van de afgevaardigden binnen de sector.

Coördinatie : David Cullus
Ondersteuning en link met Gewestelijke secretarissen en permanent team : Didier Forys

Syndicale Vorming

De syndicale vorming heeft als doel de afgevaardigden richtlijnen en hulpmiddelen te verschaffen bij het uitoefenen van hun mandaat.

Coördinatie Nederlandstalige opleidingen : Ivan Verschueren
Coördinatie Franstalige opleidingen : Didier Forys