ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

Wie zijn we?

De sector Parastatalen Brussel (ParaBu) groepeert het geheel van:

 • parastatalen
  (instellingen afhankelijk van de federale regering)
 • gewestelijke parastatalen
  (instellingen afhankelijk van de gewestregering)
 • gemeenschappelijke parastatalen
  (instellingen afhankelijk van de gemeenschapsregering)
 • publieke instellingen, agentschappen, … opgericht door de federale,
  gemeenschaps- en gewestoverheid

…die gevestigd zijn op het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied.

De sector Para-Bru vertegenwoordigd aldus een zestigtal instellingen, afhankelijk van verschillende bestuursniveaus binnen Brussel.

Voor meer informatie over de missies van aangesloten instellingen, volg deze link.

NLFR 
Technisch comité ACOD van de federale Sociale Zekerheid
eHEALTHPortaal van de diensten eGezondheid
FEDRISFederaal agentschap voor beroepsrisico’s
FPDSFPFederale Pensioendienst
HVWCAPACHulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
HZIVCAAMIHulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering
KSZBCSSKruispuntbank voor de sociale zekerheid
RIZIVINAMIRijksinstituut voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering
RJVONVARijksdienst voor jaarlijkse vakantie
RSVZINASTIRijksinstituut voor sociale zekerheid voor zelfstandigen
RSZONSSRijksdienst voor sociale zekerheid
RVAONEMRijksdienst voor arbeidsvoorziening
Technisch comité ACOD buiten federale Sociale Zekerheid
ASTRIDgespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten
ABHACEAgentschap voor buitenlandse handel
BOZARPaleis voor schone kunsten Brussel
Buitendiensten van de Veiligheid van de StaatServices extérieurs de la Sûreté de l'Etat
CDSCAOCASCCentrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie
CDZOCMControledienst voor de ziekenfondsen
CGVSCGRACommissariat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
CRBCCECentrale raad voor het bedrijfsleven
CREGCommissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
ENERGIEOmbudsdienst voor energie
FAGGAFMPSFederaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
FANCAFCNFederaal agentschap voor nucleaire contrôle
FAVVAFSCAFederaal agentschap voor veiligheid van de voedselketen
FEDASILFederaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
FPBBFPFederaal Planbureau
FSMAAutoriteit voor financiële diensten en markten
IGOIFJInstituut voor gerechtelijke opleiding
IGVMIEFHInstituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
ITGLWFInternational Textile, Garment and Leather Workers Federation
KCEFederaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
KSDRKoninklijke schenking
NARCNTNationale arbeidsraad
NBBBNBNationale bank van België
NBNBureau voor normalisatie
NIRASONDRAFNationale instelling voor radioactief afval
en verrijkte splijtstoffen
Ombudsdienst voor Energie Service de Médiation de l'énergie
PFFPParticipatiefonds
UNIA-MYRIAInterfederaal Gelijkekansencentrum-Federaal Migratiecentrum-Steunpunt tot bestrijding van armoede
WHIWar Heritage Institute
Technisch comité ACOD Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ACTIRISBrusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
BDDMHSIAMUDienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HYDRIABrusselse maatschappij voor waterbeheer
BPVBPSBrussel Preventie & Veiligheid
BRUGELBrusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt
Bruxelles FormationInstitut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
ParadigmCentrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
citydev.brusselsGewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB)
BruPartnersEconomische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BGHMSLRBBrusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Finance&Invest.BrusselsGewestelijke investering maatschappij voor Brussel
Haven van BrusselPort de Bruxelles
hub.brusselsBrussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven
InnovirisBrussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek
IriscareBicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag
Leefmilieu BrusselBruxelles environnementOverheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
parking.brusselsParkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
perspective.brusselsGewestelijk expertisecentrum en initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie voor het Brussels grondgebied
Comité technique de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
ARESAcadémie de recherche et d'enseignement supérieur
CSAConseil supérieur de l'audiovisuel
ETNICEntreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Fédération Wallonie-Bruxelles
FNRSFonds de la recherche scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
OFFAOffice Francophone de la Formation en alternance
ONEOffice de la naissance et de l'enfance
ULBUniversité libre de Bruxelles
wallonia.beAgence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (AWEX)
WBEWallonie-Bruxelles Enseignement
WBIWallonie-Bruxelles International