ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

Welkom!

Zoekt u, als burger, als aangeslotene, als afgevaardigde binnen de instellingen… specifieke informatie inzake het ACOD vakbondsgebeuren bij de “Brusselse” instellingen?
Welkom op de website van de sector parastatalen van ACOD Brussel.

Bekijk hier onze standpunten en de actualiteit van de sector.
Laten we de solidariteit zegevieren en de strijd voor alle werkneemsters en werknemers van het Openbaar Ambt verder doorzetten.

De ambtenaren staan garant voor een gelijke behandeling van alle burgers doorheen hun ganse levensloop.

Het welzijn op het werk binnen alle instellingen, moet altijd centraal staan. De afgevaardigden Para-Bru handelen steeds binnen een constructief syndicalisme gestoeld op het aanbrengen van voorstellen en democratisch overleg.

Samen zijn we sterk!

Waarom vandaag lid worden van een vakbond?

De ACOD Parastatalen van Brussel verdedigt de belangen van alle werknemers binnen de openbare diensten.
Respect voor uw rechten is voor ons een prioriteit, wat tot uiting komt binnen onze verschillende actiegebieden, zoals :

  • Individuele verdediging door de afgevaardigde, de bestendige of de juridische dienst in geval van disciplinaire sancties, evaluaties, ontslag, enz…
  • Controle op het naleven van de voorschriften wat betreft het welzijn en de bescherming op het werk;
  • Organisatie van opleidingen ter voorbereiding op SELOR-examens ;
  • Vertegenwoordiging binnen de verschillende overleg-en onderhandelingsorganen met de Autoriteit;
  • Ondersteuning, advies en bijstand bij arbeidsongevallen, medische controles, alle administratieve maatregelen, enz…

De vakbondsafgevaardigde is de tussenpersoon tussen de leden en de vakcentrale. Hij/Zij speelt een essentiële rol in uw dagelijks leven. Dit is de eerste persoon tot wie u zich mag richten om geïnformeerd, geadviseerd, verdedigd en/of bijgestaan te worden.
De ACOD is een linkse vakbond die moderne en sterke openbare diensten verdedigt en dit ten behoeve van alle burgers.
De ACOD verdedigt fundamentele waarden, zoals :

  • De solidariteit;
  • Gendergelijkheid;
  • De strijd tegen ongelijkheid;
  • De strijd tegen racisme en alle vormen van discriminatie;
  • Enz…

Laten we samen vooruit gaan! Samen sterk!