ParaBoy, votre ami syndicaliste

ACOD ParaBru

Sector ACOD Parastatalen Brussel

Welkom!

Syndicale premie 2022

Het originele papieren formulier moet ten laatste op 30 juni 2023 binnengbracht worden ! De Eerste Minister aanvaardt enkel de papieren versie van de originele documenten. De ACOD kan aldus geen syndicale premie uitbetalen voor gescande documenten.

Het originele papieren formulier moet verzonden worden naar volgend adres :

ACOD Brussel, sector ParaBru
Ter attentie van mevrouw Rokaya Salmi
Em. Jacqmainlaan 20
1000 Brussel

U heeft hiervoor volgende mogelijkheden :

– Via briefwisseling per post;
– Via aflevering in de brievenbus (zie bovenstaand adres) ;
– Door indiening bij uw plaatselijke vakbondsafvaardiging (alleen als de plaatselijke afvaardiging ermee instemt en de inzameling en verzending van de formulieren organiseert).

Het formulier moet conform zijn, uw bankrekeningnummer vermelden en alle vermeldingen moeten met de hand ingevuld worden, inclusief de handtekening (geen electronische handtekening).